Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası

Sigortalı tarafından imal edilen/satılan ürünlerin kullanılması sırasında üçüncü şahısların görebileceği zararlar sonucunda sigortalının ödemekle yükümlü olacağı maddi ve bedeni tazminat tutarları teminat altına alır.

Genel Şartlar