Gemiler limanlara
güvenle ulaşsın diye

Önleyici Sigortacılık

Gelişim rüzgarları
esmeye devam etsin diye

Önleyici Sigortacılık

Makineler çalışsın,
herkes kazansın diye

Önleyici Sigortacılık

Tıkır tıkır işleyen sistem
durmasın diye

Önleyici Sigortacılık

Yatırımlar, emekler akıntıya
kapılıp gitmesin diye

Önleyici Sigortacılık

Sudan sebeplerle emekler
kaybolmasın diye

Önleyici Sigortacılık

Kurumsal Sigortacılıkta 21. Yüzyıl Anlayışı

İş hayatında öngörülebilir riskleri doğru saptamak önemlidir.

Corpus Sigorta olarak, iş yerinizdeki olası farklı senaryoları değerlendirilir, karşılaşılabilecek riskleri analiz eder, raporlarız. Böylece siz basit ve doğru önlemler alabilir ve çok daha uygun ve kapsamlı sigorta çözümlerine sahip olursunuz.

Önleyici Sigortacılık Nedir?

Risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan ve mali bir araç olarak tanımlanan sigorta, aynı zamanda risklerin gerçekleşmesini önlemekle de yükümlü. Sigorta sektörünün görevleri arasında ilk sırada yer alan riskleri önlemek, “önleyici sigortacılık” olarak adlandırılıyor.

Önleyici Sigortacılık, sigortacılıkta risk mühendisliğidir.

Bu hizmetler, bütünsel çözümler sunarak şirketler için önemli bir koruma katmanı ekler. Riski etkin bir şekilde yöneten şirketler daha verimli ve etkin çalışır. Risk Mühendisliği, işletmelere rekabetçi bir pazarda avantaj sağlayan kapsamlı bir risk yönetimi stratejisinin anahtarıdır.

Podcast - Risk Mühendisliği Nedir

Hasarı Olmadan Önleyen Sigortacılık Corpus’ta

Corpus Sigorta; sunduğu risk mühendisliği hizmetiyle, sigorta hizmeti alan veya almayan her işletmeyi olası risklere karşı değerlendirip işletme yetkilisine analizler ve raporlar sunuyor. Bu sayede işletmeler; profesyonel bir gözle incelenen yangın, sel, fırtına, deprem gibi tüm risklere karşı önlem alabilme şansına sahip oluyor. Otelcilik, madencilik, lojistik, havacılık gibi hemen hemen her sektörde; alışveriş merkezi, güneş enerjisi santrali, depo ve hangar, fabrika gibi alanlarda detaylı çalışmalar yapan Corpus Sigorta önleyici sigortacılık uzmanları, olası kayıpları önlemek için tüm işletmelerin yanında bulunuyor.

Özellikle endüstriyel ve ticari riskler konusunda, hasar önleyici çözümler oluşturularak müşterilerin kayıp yaşamadan yollarına devam etmesini sağlamayı hedefleyen Corpus Sigorta; müşterileri için iş sürekliliği ve hasarın önlenmesi başlıklarının, hasar tazmininden önce geldiği bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor. Teklif çalışması sonucunda resmi olarak müşterisi olsun olmasın, ziyaret sonundaki teknik değerlendirme sonuçlarını ilgili kişilere geri bildirim yapan Corpus Sigorta, önleyici sigortacılık misyonunu her zaman yerine getiriyor.

Podcast - Risk Mühendisliğinde risk çeşitliliği ve önlem yöntemleri

Önleyici Sigortacılık Nasıl Çalışır?

Acentemizden veya müşterimizden teklif talebi gelmesinin ardından, sektör ayrımı gözetmeksizin risklerle ilgili bilgi topluyoruz. Bu bilgiler, ilgili teknik departmanlarda değerlendiriliyor, risk mühendisinin teknik görüşü alınıyor ve gerekirse saha ziyareti yapılıyor. Bir nevi teknik geziler olan saha ziyaretlerinde, tesisle ilgili detaylı risk analizleri gerçekleştiriliyor.

Bu ziyaretlerden sonra risk analiz raporları hazırlanıyor, varsa tesiste görülen eksiklikler müşterilerle tavsiye mektubu olarak paylaşılıyor. Bu paylaşım sayesinde müşterilerin işletme körlüğü gideriliyor, farkındalıkları artırılıyor ve eksiklerin tamamlanması sağlanıyor. Sonuç olarak da olası hasarların önüne geçerek müşterinin iş sürekliliği sağlanıyor. Unutulmamalıdır ki tehlikelere karşı önlem almak, hasar gerçekleştikten sonraki zorluklara göre çok kolaydır.

Bazı riskleri öngöremeyebilirsiniz işte o zaman sigorta ile sonuçlarını önleyebilirsiniz. Önemli olan işletmelerimizin, fabrikalarımızın, tesislerimizin, mühendislik yapılarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak, öngördüğümüz riskleri önlemek, önleyemediklerinizin ise sonuçlarını önlemektir.

Risklerin bir kısmını öngörebilirsiniz ve alacağınız bir takım önlem ve tedbirlerle önleyebilirsiniz. Bir kısmını öngörebilseniz de önleyemeyebilirsiniz, özellikle doğal afetlerde bazen bir işletmenin çabaları tek başına yeterli olmayabilir, risklerin önlenebilmesi için daha geniş düzeyde planlamalar ve yatırımlar yapılması gerekebilir.

Sel
Deprem
Yangın
Kuraklık

Risklerin bir kısmını öngörebilirsiniz ve alacağınız bir takım önlem ve tedbirlerle önleyebilirsiniz. Bir kısmını öngörebilseniz de önleyemeyebilirsiniz, özellikle doğal afetlerde bazen bir işletmenin çabaları tek başına yeterli olmayabilir, risklerin önlenebilmesi için daha geniş düzeyde planlamalar ve yatırımlar yapılması gerekebilir.

Tekstil fabrikaları
Plastik aksam imalatı yapan fabrikalar
Metal işleyen fabrikalar
Depolar ve daha fazlası

Risklerin bir kısmını öngörebilirsiniz ve alacağınız bir takım önlem ve tedbirlerle önleyebilirsiniz. Bir kısmını öngörebilseniz de önleyemeyebilirsiniz, özellikle doğal afetlerde bazen bir işletmenin çabaları tek başına yeterli olmayabilir, risklerin önlenebilmesi için daha geniş düzeyde planlamalar ve yatırımlar yapılması gerekebilir.

Enerji santralleri
İnşaat projeleri
Montaj yapım işleri
Ve daha fazlası

#ÖnleyiciSigortacılık Corpus’ta!