Hava Taşıtları Sorumluluk Sigortası

Hava Taşıtları Sorumluluk Sigortası

Hava taşıtı veya hava taşıtından düşen parçalardan kaynaklanan bedeni ve/veya maddi zararlarla ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından sigortalı aleyhine ileri sürülebilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlar. Yolcuların hava taşıtlarında maruz kalabilecekleri bedeni hasarlar nedeniyle sigortalının maruz kalacağı hukuki sorumluluk yolcu sorumluluk sigortasıyla teminat altına alınmaktadır.

Third Party Liability(Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasıyla) İlgili Önemli Bilgiler:

  • Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Havacılık otoriteleri tarafından hava aracının azami kalkış ağırlığına göre Sorumluluk Sigortası limitleri belirlenir.
  • SDR para birimi cinsinden asgari teminat tutarları belirlenmiştir.
  • Yolcu, Bagaj, Kargo, posta evrakları için uluslararası yönetmelikler çerçevesinde belirli alt limitler poliçe dahilinde rezerve edilmekte ve teminat altına alınmaktadır.
  • Uçuş Yapılan hava sahası güzergâhında ve hava alanlarında bulunan rizikolar.