Emtia Nakliyat Sigortası

Emtia Nakliyat Sigortası

Nakliyat sigortası her türlü mal veya kıymetin, bir nakil aracı ile bir yerden bir başka yere çeşitli vasıtalarla taşınması esnasında doğabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar.

Bilgilendirme Formu Genel Şartlar

Teminat Türleri:

Tam Ziya

En dar ve en sınırlı teminattır. Taşınan emtianın, taşıyan nakil aracı ile birlikte tamamen ziya olması halini temin eder. Hiçbir kısmi hasarı temin etmez.

Dar Teminat

Bu klozlar kısaca; çarpma, çarpışma, devrime, yangın, yıldırım, infilak, dağ heyelanı, köprü çökmesi, sel ve su basması vb. rizikolar ile yükleme, olağan aktarma ve boşaltma rizikoları, batma, karaya oturma, çatışma, fırtınadan bir liman veya kıyıya sığınma ile Müşterek Avarya hasarları ile kurtarma masraflarını karşılar.

Geniş Teminat

Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay neticesinde sigorta konusu yükte meydana gelebilecek her türlü fiziksel hasar ve kayıpları teminat altına alır ve "bütün rizikolara" karşı malınızı güvence altına almanızı sağlar.

Tüm klozlara buradan erişebilirsiniz.