Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları

Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, üçüncü şahıslara ait malları kendilerine ait veya kiraladıkları araçlar ile taşımaları esnasında teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alır.

Yurt içi sorumluluk sigortası da hiçbir zaman emtia nakliyat sigortası yerine geçmez. Bu poliçelerde sigortalı olarak nakliyecinin ismi yazılır ve hasarda nakliyecinin kusuru varsa poliçe devreye girer.

Yurtiçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortası genellikle Kamyon Klozu olarak yapılmaktadır.

Bilgilendirme Formu Genel Şartlar

Poliçe ile verilen teminatın Kamyon Klozu olması halinde; aşağıda yazılı olan rizikolar ek sözleşmeyle teminat kapsamına dâhil edilebilir:

Yükleme, aktarma, boşaltma

Aşağıdaki şartlara bağlı olarak hırsızlık

  • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek
  • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek
  • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya o başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek
  • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılarak

Hırsızlık teminatı aşağıdaki istisnalara tabidir:

  • Taşıtın başıboş bırakılması sonucu taşınan yükün tamamının çalınması, kaybolması veya ortadan yok olması teminat dışıdır.
  • İster sigortalının öz mal aracıyla ister kiralık araçla taşınsın, taşınan yükün araç şoförü ve/ veya maliki tarafından kısmen ve/veya tamamen ve/veya araçla birlikte çalınması (emniyeti suistimal) teminat dışıdır.
  • Tüm konaklamaların mutlaka güvenlikli ve bekçili ve daimi gözetim altında bulunan park sahaları ya da 24 saat açık benzin istasyonlarında yapılması, aracın kısa süreli terk edilmesinden önce araç sorumlusunun herhangi bir hırsızlığı önlemek amacıyla gereken tüm emniyet tedbirlerini almış olması şarttır.
  • Islanma
  • Emniyeti suistimal