Yat Sigortaları

Yat Sigortaları

Yat Sigortası, yatın gövdesi, makineleri, adını taşıyan servis botları, yat ile birlikte alınıp satılması mutad olan donanım ve ekipmanı güvence altına almaktadır. Sigorta güvencesi, yatın poliçe içinde belirtilmiş olan coğrafi alan içerisinde bulunması kaydıyla, denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekeğe alınırken veya çekekten indirilirken kesintisiz olarak devam eder.

Bilgilendirme Formu Genel Şartlar

Teminat Kapsamı

Bu sigorta türü, tekne/yat ve bunların makinelerinin, botların ve diğer donanımlarının, denize açıldığı esnada veya yatma mahallinde, çekek yerine çekilirken veya indirilirken karşılaşabileceği risklere karşı teminat verir.

Tekne sigortası ile sadece sizin teknenize değil, belirli bir limite kadar, çarpıştığınız diğer tekne veya rıhtımların veyahut 3. şahısların başına gelebilecek tüm risklere karşı da teminat verir.

İsteğinize gore, yatlar için verdiğimiz teminatlar

 • Tam Zıya Teminatı
 • Institute Yacht Clauses 1.11.85
 • Harp ve Grev Teminatı

En yaygın kullanılan Institute Yacht Clauses 1.1.82 klozu ile yat ve gezi teknenize sağladığımız güvenceler:

 • Denizlerin, ırmakların, göllerin ya da diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri
 • Yangın
 • Denize mal atılması
 • Korsanlık
 • Batma, çarpma, çarpışma, oturma, fırtına sonucu oluşacak hasarlar
 • Hava ve kara taşıtları veya benzeri cisimler veya bunlardan düşen parçalar, rıhtım, liman teçhizat ve tesisatı ile temas
 • Deprem, volkanik patlama ya da yıldırım gibi doğal afetlerle oluşan hasarlar
 • Kumanya, yakıt, donanım, ekipman ve makinelerin yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmesi sırasında meydana gelebilecek kazalar
 • İnfilak
 • Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil)
 • Yatın ve/veya servis botlarının tümüyle çalınması
 • Normal bağlantısına ek olarak hırsızlığı önleyici bir aygıt veya ayrıca bilinen yöntemlerle yata veya bota emniyetli bir şekilde kilitlenmiş olan dıştan takma motorların çalınması
 • Yatınıza veya kıyıdaki depo onarım mahalline zorla girilmesi koşuluyla dıştan takma motorlar veya ekipman da dahil makinelerin çalınması
 • Makine veya teknedeki herhangi bir gizli kusur, şaftların kırılması veya kazanların patlaması nedeniyle oluşacak ziya veya hasarlar
 • Herhangi bir kişinin ihmali
 • Hiçbir hasar çıkmasa dahi, bir oturmadan sonra sırf karinanın kontrolü amacıyla makul surette yapılmış masraflar

Rizikonun türüne göre verilebilen ek teminatlar:

 • Hukuksal koruma teminatı
 • Kişisel eşya teminatı
 • Çevre kirliliği teminatı
 • Ferdi Kaza
 • Çekme ve kurtarma ek teminatı
 • Sigortasız tekne teminatı
 • Balıkçılık ekipmanları teminatı
 • Makine hasarları genişletme klozu