Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

İmal edilmiş ya da montajı yapılıp deneme dönemi tamamlanmış olan makine ve tesisatın, buhar ve gaz motorlarının, pompaların, hava kompresörlerinin çalışması sırasında hasara uğraması ya da bulundukları yerde dururken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri değiştirilirken beklenmedik bir etkiyle uğradığı zararları temin eder.

Bilgilendirme Formu Genel Şartlar

Teminat Kapsamı

 • İşletme kazalarından
 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından
 • Yağlama kusurlarından
 • Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden
 • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden
 • Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan
 • Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından
 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan
 • Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerin talep edilmesi halinde ek prim ödenerek teminat altına alınabilir.

 • Hareketli Makine
 • Hareketli Makineler için Geniş Kasko
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm