Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar

Quick Tower, İçerenköy Mah. Umut Sok. No: 10-12 Kat: 8 34752 Ataşehir - İstanbul adresinde mukim Corpus Sigorta A.Ş ("Corpus") Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve faaliyet gösteren, anonim şirket olarak kurulmuş bir sigorta şirketidir. https://www.corpussigorta.com.tr/ ("Website") kullanıcısı ("Kullanıcı"), Website’ye elektronik ortamda giriş yapmış, Corpus’un sağladığı hizmetlerden veya Website içeriğinden faydalanmak istemektedir.

Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin (aşağıda kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır) kendisi tarafından elektronik ortamda onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme'de yer alan koşullara uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

Corpus ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte ise "Taraflar" olarak anılacaklardır.

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Corpus’un Website üzerinden Kullanıcı’ya sunacağı poliçe, teklif ve elektronik ortamda mesafeli olarak satış hizmetiyle ilgili tarafların ilgili mevzuat çerçevesinde hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Kullanıcı, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası” belgelerini okuduğunu ve kabul ettiğini onaylamadan sonraki adımlara geçemeyecek ve poliçe teklifi ve elektronik ortamda mesafeli olarak satın alım işlemlerini gerçekleştiremeyecektir.

Kullanıcı, Website’de poliçe teklif ve satın alım adımlarına geçmeden önce, “Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’nı okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunu işaretlemesi ile Sözleşme kurulmuş olacaktır ve yürürlüğe girecektir. Kullanıcı, Corpus’a, poliçe teklifi, poliçelerin hazırlanması ve satışı işlemleri için bilgilerini kullanma yetkisi verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Ayrıca Corpus, Kullanıcı bilgilerini hizmet sunumuyla ilgili gerektiğinde ve yasal sınırlar içinde kamu kurumları, acenteleri ve diğer iş ortakları ile paylaşabilecektir.

Hizmet Kullanım Koşulları

Website üzerinden Hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden işbu Sözleşme'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamaz. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.

Website yalnızca hukuka uygun amaçlarla, kişisel kullanım için ziyaret edilebilir, görüntülenebilir, işlem yapılabilir, Website’den, poliçe prim teklifi almak ve sigorta poliçesi satın almak için yararlanılabilir.

Hak ve Yükümlülükler

Website üzerinde, Kullanıcı’nın T.C. Kimlik Numarası ve araç plakası ve gerektiğinde araç markası, araç modeli, araç kullanım tarzı, araç motor numarası, araç şasi numarası, UAVT adresi, bina tipi, mesleği, seyehat edeceği ülke, vb. girerek almış olduğu prim teklifleri, nihai olmayıp, risk profiline göre değişiklik gösterebilir.

Kullanıcı, Website'den faydalanmaya imkan veren (varsa) kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumlu olup, kullanıcı adı ve şifrelerinin 3. Kişilerin eline geçmemesi için gerekli tüm önlemleri kendisinin alması gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek olup, Kullanıcı bunun dışında işlemler için herhangi bir yazılı talimata gerek olmadını kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, bu sözleşmede belirtilen tüm sorumluluk kendisine ait olmakla birlikte, şüpheli durumları derhal Şirketimize bildireceğini de kabul ve taahhüt eder.
Ancak Kullanıcı bilgileri, Kullanıcı'nın onayı olmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen haller dışında hizmet kapsamı haricinde kullanılmayacak, üçüncü kurum ve kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kullanıcı, üyelik profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme'ye konu hizmetin sağlanabilmesi, bazı bilgilerin Corpus’a ibrazını zorunlu kılmaktadır. Kullanıcı bu bilgileri hizmetten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı ile girdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ile eki Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde hizmetin sunulması için ve/veya ilgili bilgiler alınırken belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sürelerde kullanılabileceğini, yetkili kişilerin bu bilgilere erişim sağlayabileceğini, bunların saklanabileceğini ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder.

Kullanıcı, Website'de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır. Bu kapsamda Kullanıcı, Hizmet almak için istenilen bilgileri doğru ve tam olarak vermeyi ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Websitesi’ni ziyaret etmek ve kullanmakla, hem Websitesi üzerindeki hem de içeriğindeki tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Website'de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Corpus’a aittir. Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya Web Sitesi’ndeki Hizmetler’den yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermez. Bu minvalde Kullanıcı, web sitesi’ni ziyaret etmek veya kullanmakla fikri mülkiyet haklarını ve ticari bilgi, know-how haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Site'nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya hizmetten faydalanmanın ve Website kullanım amacının ötesinde kullanılması, Website dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.Aksi takdirde kullanıcı 5846 sayılı FSEK ve 6769 sayılı SMK kanunları ve diğer ilgili yasal mevzuat kapsamında Corpus ve/veya 3. kişilere karşı sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Ayrıca Kullanıcılar'ın

(i) Website'nin güvenliğini tehdit edebilecek, Website'ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Website ve hizmetten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması,

(ii) Website'ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Website'de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması;

(iii) Website'nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Website, Corpus ve diğer Kullanıcılar'a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması;

Website'nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Corpus sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

Website'de yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü mecrada ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde yayımlanamaz ve/veya bunlara Corpus’un onayı olmadan link verilemez.

Corpus, Kullanıcı'nın Website üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı'nın Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Kullanıcı'ya rücu edilecektir.

Corpus, işbu Sözleşme'ye konu hizmeti, Sözleşme'de ve tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi taahhüt eder.

Kullanıcı tarafından Teklif'in oluşturulması amacıyla veya sonraki süreçte sağlanan bilgilere ilişkin bilgi güvenliği, Corpus’un birinci önceliğini teşkil etmektedir. Corpus, teklif almak üzere paylaşılan Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus Site'nin kullanımına ilişkin risk, Kullanıcılar'a aittir.

Corpus herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın Sözleşme’de tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Website’de yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcılar, Website’deki hizmetten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

Corpus, yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile hizmeti verip vermemekte serbest olup, önceden haber vermeksizin, Website'de sunulan hizmeti ve içerikleri bazı ek koşullara bağlama, Website kapsamındaki hizmetleri geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirme, tamamen durdurma, sisteme yüklenen üçüncü kişilere ya da Kullanıcı’ya ait bütün bilgileri ve içerikleri erişime kapatabilme ve silme hakkına sahiptir. Corpus, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan kullanabileceği gibi bundan dolayı Corpus’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Prim teklifinde, poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tâbi olduğu mevzuat çerçevesinde Corpus’un uhdesinde ve sorumluluğundadır.

Corpus, Kullanıcı tarafından Corpus’a iletilen veya Website üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Website üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, içeriklere ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, Corpus tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri Website’ye gönderen kişilerin sorumluluğundadır. Keza bağlantı linki kapsamındaki başka web siteleri Corpus’dan farklı şekilde kendi bilgi toplama ve gizlilik koruma uygulamalarına sahiplerdir. Bu sebeple, ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarını gözden geçirmeniz önem arzetmektedir.

Corpus, Website’den yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı özellikler bulunmadığını, Website’nin hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya hizmetin kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup; Website’nin kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve Website’nin Kullanıcılar’ının işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerden, bu Website’de yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

Burada belirtilen şartların dışında web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, deprem, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, grev, elektrik kesintisi, teknik sorunlar ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. gibi 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Corpus, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, Corpus’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Gizlilik Politikası' ve 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde şirketimiz tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, Şirketimiz ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça şirketimize karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

İşbu Sözleşme hükümleri ihlâl edildiği takdirde Corpus, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanmasına engel olabilir ve/veya aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

Web Sitesi ve Hizmet’in kullanımından doğacak herhangi bir ihtilaflarda Corpus, defter ve kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları, kayıtlara ilişkin ekran görüntüleri ve belgeleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında, Web Sitesi hakkında veya Web Sitesi ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sigorta Poliçeleriniz ile ilgili her türlü değişiklik ve iptal talepleriniz için internet sitemiz üzerinde bulunan Müşteri Hizmetleri İletişim Formunu doldurmak suretiyle musterihizmetleri@corpussigorta.com.tr elektronik posta adresine gönderebilir veya 0 (850) 737 70 70 numaralı çağrı merkezimizi aramak suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.