Gerekli Belgeler

Trafik Sigorta poliçesi çerçevesinde, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen maddi zararların tazmin edilmesini kapsar. Aşağıda sıralanan evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilecektir.

Gerekli Evraklar

 • Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı veya kaza zaptı tasdikli örneği
 • Zabıt var ise, alkol raporu tasdikli örneği
 • Mağdurun ruhsat fotokopisi
 • Hasar fotoğrafları
 • Mağdurun T.C. kimlik numarası / vergi levhası
 • Mağdur araç ruhsat sahibine ait IBAN
 • Hasar vekaleten takip ediliyor ise; vekaletname kopyası, vekilin IBAN bilgisi ve T.C. kimlik numarası
 • Sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • Sigortalı ve mağdur araçların ehliyet fotokopisi

185.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

 • Gerçek kişilerde
 • Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)
 • Tüzel kişiliklerde
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • Meslek Bilgisi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)

Gerçekleşen bir kaza sonrasında, mağdurun aracında meydana gelen hasarlar sonucu oluşan piyasa bedelindeki değer kaybının tazmini için talepte bulunulabilir. Aşağıda sıralanan evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilecektir.

Gerekli Evraklar

Trafik/Kasko hasar dosyasının tarafımızdan açılmış olması halinde sadece aşağıdaki evrak gereklidir

 • Değer kaybı talep beyanı

Trafik hasar dosyasının tarafımızdan açılmamış olması halinde aşağıdaki evraklar da talep edilmektedir;

 • Hasar Eksper Raporu örneği
 • Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı veya kaza zaptı tasdikli örneği
 • Zabıt var ise, alkol raporu tasdikli örneği
 • Mağdurun ruhsat fotokopisi
 • Hasar fotoğrafları
 • Mağdurun T.C. kimlik numarası / vergi levhası
 • Mağdur araç ruhsat sahibine ait IBAN
 • Hasar vekaleten takip ediliyor ise; vekaletname kopyası, vekilin IBAN bilgisi ve T.C. kimlik numarası
 • Sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • Sigortalı ve mağdur araçların ehliyet fotokopisi

185.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

 • Gerçek kişilerde
 • Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)
 • Tüzel kişiliklerde
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • Meslek bilgisi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)

Trafik Sigorta poliçesi çerçevesinde, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen bedeni zararların (vefat veya daimi maluliyet) tazmin edilmesini kapsar. Aşağıda sıralanan belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ek belge/bilgi talep edilebilecektir.

Daimi Maluliyet Durumunda Gerekli Evraklar

 • Talep yazısı
 • Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 • Sürücülerin alkol raporları ve ehliyet fotokopileri
 • Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli örneği (varsa ifade ve görgü tespit tutanakları)
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Malul kalan kişinin gelir durumunu gösterir belge (kaza öncesi son 2-3 aya ait net geliri gösteren resmi belge)
 • Malul kalanın kazanın ardından ilk müracaat ettiği sağlık kuruluşunca düzenlenmiş, ilk muayene bulgularını içerir adli rapor ve epikriz raporları
 • Malul kalanın tüm tedavilerinin bitmesinin ardından; tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğe uygun, özür oranını gösterir maluliyet raporu

Vefat Durumunda Gerekli Evraklar

 • Talep yazısı
 • Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 • Sürücülerin alkol raporları ve ehliyet fotokopileri
 • Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli örneği (varsa ifade ve görgü tespit tutanakları)
 • Ölü muayene & otopsi tutanağı
 • Defin ruhsatı
 • Veraset ilamı (mirasçılık belgesi)
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Vefat eden kişinin gelir durumunu gösterir belge (kaza öncesi son 2-3 aya ait net geliri gösteren resmi belge)

Gerekli Evraklar

 • Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı veya kaza zaptı tasdikli örneği (zabıt yok ise sürücünün detaylı beyanı)
 • Zabıt var ise, alkol raporu tasdikli örneği
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Aracın hasar fotoğrafları
 • Olay yeri kaza fotoğrafları
 • Ruhsat sahibine ait IBAN

185.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

 • Gerçek kişilerde
 • Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)
 • Tüzel kişiliklerde
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Meslek bilgisi
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi

Pert Hasarları'nda yukarıdaki evraklara ek olarak, şirketimiz tarafından talep edilmesi halinde;

 • Noter Tasdikli Satış Vekaleti
 • Ruhsat aslı (Trafik ve tescil yaprakları dahil)
 • Araç plakaları (Araç üzerinden alınıp kesinlikle gönderilmesi gerekmektedir)
 • Yedek anahtar/lar (Kontak anahtarı araç üzerinde kalmalıdır)
 • Çekme belgeli ruhsatlı satış ise “Çekme Belgeli” kaşesi vurulmuş ruhsat aslı
 • Hurda belgeli ruhsatlı satış ise “ Hurda Belgeli” kaşesi vurulmuş ruhsat aslı

* Noter Tasdikli Satış Vekaleti'nin örneği tarafınıza iletilecektir. Notere giderken 2 adet vesikalık fotoğraf, ruhsat aslı ve şirket aracı ise imza sirkülerini de götürmeniz gereklidir.

* Araç üzerinde rehin, trafik para cezası, MTV borcu, OGS/HGS kaçak geçiş kaydı, haciz, tedbir vb. satışa engel kayıt olmadığını kontrol ediniz.

* Çekme/Hurda ruhsat belgenizi çıkartmak için , maliye kaydını da kapattırmayı unutmayınız.

Yapılması Gerekenler

Her zaman ve her koşulda yanınızda olan Corpus ile sigorta altına aldığınız aracınızın çalınması halinde izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

 • Olayı Belgeleyin: Aracın çalındığına dair derhal zabıt tutturun.
 • İhbarda Bulunun: Olay günü, poliçeniz ile birlikte karakol müracaat tutanağınızı bize gönderin ve çalıntı bildiriminde bulunun. Telefon: 0850 737 70 70
 • Evraklarınızı Teslim Edin: Acentenize ya da tarafınıza iletilecek evrak listesini hazırlayarak, aracın çalındığı günden itibaren 30 gün içerisinde bulunamaması halinde gerekli evrakları Corpus Sigorta Genel Müdürlüğü'ne ulaştırın.
 • Dosyanızı Takip Edin: Açılan dosyanızın takibini, 0850 737 70 70 numaralı Corpus Sigorta Müşteri Hizmetleri'ni arayarak veya Hasar Dosyası Görüntüleme linkini kullanarak sağlayabilirsiniz.

Gerekli Evraklar

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda;

 • Karakol müracaat tutanağı tasdikli örneği
 • Oto Hırsızlık Masası’ndan bulunamadı yazısı tasdikli örneği (aracın çalındığı günden itibaren 30 gün sonra istenmektedir)
 • Çalıntı kaşeli ruhsat aslı (alınamadığı durumlarda ilgili şubeden çalıntı belgesi getirilmelidir)
 • Vergi dairesinden ilişik kesme yazısı
 • Maliye'den kaydın silindiğine dair yazının tasdikli örneği (34 plakalı araçlar için Ümraniye Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi'nden temin edilebilir)
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • Aracın üzerinde rehin, haciz, vb. borçlar varsa araç sahibi tarafından kaldırılması
 • Ruhsat sahibine ait IBAN
 • Araç çalınması hasarlarına özel şirketimiz yetkililerine verilen özel vekaletname aslı
 • Araç üzerinde OGS veya HGS varsa iptal edildiğine dair ilgili banka veya kurumdan iptaline ilişkin birim kaşeli belge; yoksa olmadığına dair beyan
 • Aracın trafik belgeleri (vergi kağıtları, taşıt pulları, faturası vb.)

185.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

 • Gerçek kişilerde
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
 • Tüzel kişiliklerde
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • Meslek bilgisi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Not:Aracınızın hasar tazminat ödemesinden önce bulunması durumunda aracınızın tarafınıza teslim edileceğini hatırlatmak isteriz.

Gerekli Evraklar

 • Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
 • Sigortalıya ait IBAN
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı

185.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

 • Gerçek kişilerde
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
 • Tüzel kişiliklerde
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • Meslek bilgisi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Gerekli Evraklar

 • Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)

Karakoldan alınacak belgeler

 • Karakol müracaat tutanağı (ifade tutanağı)
 • Görgü tespit tutanağı (olay yeri inceleme raporu)
 • Bulunamadı yazısı

Ayrıca;

 • Sigortalıya ait IBAN
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı

185.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

 • Gerçek kişilerde
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
 • Tüzel kişiliklerde
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Meslek bilgisi
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Gerekli Evraklar

 • Sigortalının hasar beyan yazısı
 • Cam faturası
 • Hasara ilişkin fotoğraflar
 • Sigortalıya ait IBAN
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • ,

185.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

 • Gerçek kişilerde
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
 • Tüzel kişiliklerde
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • Meslek bilgisi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Gerekli Evraklar

 • İtfaiye raporunun tasdikli örneği (itfaiye gelmiş ise) ve/veya Karakol tutanaklarının tasdikli örneği (polis gelmiş ise)
 • Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
 • Sigortalıya ait IBAN
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı

185.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

 • Gerçek kişilerde
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
 • Tüzel kişiliklerde
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Meslek bilgisi
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Gerekli Evraklar

 • Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
 • Meteoroloji raporu
 • Sigortalıya ait IBAN
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı

185.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

 • Gerçek kişilerde
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
 • Tüzel kişiliklerde
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Meslek bilgisi
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Gerekli Evraklar

 • Kaza zaptı
 • Heyet raporu
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Sigortalıya ait IBAN

185.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

 • Gerçek kişilerde
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
 • Tüzel kişiliklerde
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Meslek bilgisi
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Gerekli Evraklar

 • Ölü muayene otopsi raporu
 • Kaza zaptı
 • Veraset ilamı
 • Mirasçıların nüfus cüzdan fotokopileri ve IBAN bilgileri
 • Defin ruhsatı

185.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

 • Gerçek kişilerde
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
 • Tüzel kişiliklerde
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Meslek bilgisi
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Gerekli Evraklar

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Poliçe prim makbuzu
 • Olayı anlatan detaylı beyan
 • Teknik rapor
 • Fotoğraflar
 • Hırsızlık ise karakol zaptı
 • Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb.)

Gerekli Evraklar

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Poliçe prim makbuzu
 • Keşif özeti
 • Hasar keşfi
 • Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar
 • Fotoğraflar
 • Olayı anlatan detaylı beyan
 • Hırsızlık ise karakol zaptı ve Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb)

* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.

Gerekli Evraklar

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Fatura aslı veya fotokopisi
 • Konşimento aslı veya fotokopisi
 • Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı (Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır.)
 • Muayene tutanağı
 • Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurarak mahkeme tespiti istenir. (Bu tespite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır.)
 • Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi
 • Kargo raporu ( Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.)
 • Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri
 • Serü sefer ve çeki listesi
 • Gümrük kapanış beyannamesi
 • Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri
 • Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu
 • Yurtdışı hasarlarda Lloyd's eksperinin raporu
 • Yükleme manifestosu
 • Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları), hazırlık mektubu, boş tank sertifikası, protesto mektupları

* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.

Gerekli Evraklar

 • Poliçe, fatura, hamule senedi veya konşimento (Yurt içi nakliyelerde sevk irsaliyesi)
 • Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı (Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir.)
 • Muayene tutanağı
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı (Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır.)
 • Emtia gümrükte hasarlandığı halde Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa mahkeme tespiti
 • Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu
 • Gümrük kapanış beyannamesi
 • Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi
 • Hasar kaza sonucu oluşmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • Taşıma işini yapan şirketin adı, unvanı ve adresi ile Türkiye' deki acentesinin adı, unvanı ve adresi
 • Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tespit edilememişse veya hasar daha sonra tespit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine (acentesine) yazılı olarak ihbar edilmelidir.

* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.

Kaza Tespit Tutanağı İndir