Montaj All Risks Sigortası

Montaj All Risks Sigortası

Montaj Sigortaları bu sigorta ile teminat kapsamına alınan değerlerin, montaj sahasında bulunduğu sırada, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple göreceği herhangi bir zayi ve hasara uğraması halini temin eder.

Bilgilendirme Formu Genel Şartlar

Teminat Kapsamı

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Sel-Seylap
 • Toprak çökmesi ve kayması
 • Kar ağırlığı
 • Çığ, Fırtına, Kasırga
 • Deprem
 • Uçak ve uçaktan parça düşmesi, Araç çarpması
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 • Tecrübe Devresi (4 Hafta)

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerin talep edilmesi halinde ek prim ödenerek teminat altına alınabilir.

 • Geçici Şantiye Tesisleri (CPE)
 • İnşaat Makineleri (CPM)
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
 • Bakım Devresi Klozu
 • Üçüncü Şahıs Sorumluluk
 • Çapraz Sorumluluk
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Yurtiçi Taşımalar
 • Mevcut Tesisler
 • Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları
 • Kusurlu Dizayn