Nakliyat Sigortaları

Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir.

Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.

 • Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi
 • Sefer
 • Taşıma aracı
 • Teminatın kapsamı

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.

 • Teknenin cinsi
 • Teknenin sigorta bedeli
 • Teknenin yaşı ve tonajı
 • Teminatın kapsamı
 • Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı
 • Malın fatura bedeli
 • Ödenen navlun (taşıma ücreti)
 • Ödenen sigorta primi
 • Umulan kar
 • Kati Poliçe
 • Flotan poliçe
 • Abonman poliçe
 • Blok Abonman Sözleşmesi
 • Abonman Sözleşmesi

Akreditif şartı olarak genellikle %10 olarak belirlenen bu son menfaat, malın ithalatçının bu alışveriş sonundaki kar beklentisini ve diğer bazı görünmeyen masrafları ifade etmektedir.